Tijdelijke verkeersmaatregelen - VZW Herleving Kapellenkouter - Halloween - 22 oktober 2021 tot 23 oktober 2021

Het college van 21 september 2021 verleent toelating aan VZW Herleving voor het organiseren van halloween te Kapellenkouter van 22 oktober 2021 tot en met 23 oktober 2021, mits de organisator zich ertoe verbindt te voldoen aan de op het moment van aanvang van het evenement geldende ministeriële besluiten en protocollen en andere epidemiologische wetgeving. 

De kinderen beleven in 3 tuinen een griezeltocht. De organisatie wenst op straat 2 kleine tenten op te stellen met receptietafeltjes en een bar om een gezellig samenzijn met buren te creëren.

Volgende verkeerstechnische maatregelen worden ingevoerd voor het evenement:

  • Kapellenkouter kan parkeer- en verkeersvrij worden gemaakt volgens bijgevoegd signalisatieschema.
  • De tenten kunnen op het afgesloten gedeelte aan Kapellenkouter geplaatst worden.
  • De organisator moet zelf de signalisatie voor het afsluiten plaatsen op 22/10/2021 om 18:00 uur en verwijderen op 23/10/2021 ten laatste om 01:30 uur, een vrije doorgang (tussen de tenten) van 4 meter moet gevrijwaard blijven voor de hulpdiensten.
  • De organisator moet al de bewoners van Kapellenkouter ten laatste een week voor het evenement schriftelijk in kennis stellen van het evenement en het afsluiten van de straat. De politie stelt deze brief op en bezorgt deze aan de organisatie.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 22 september 2021.