Tijdelijke verkeersmaatregelen - vzw Herleving Kapellenkouter - Zomerfeest Kapellenkouter op 2 september2023

Het college van burgemeester en schepenen van 29 augustus 2023 verleent toelating aan vzw Herleving Kapellenkouter voor het organiseren van Zomerfeest Kapellenkouter voor wijkbewoners op zaterdag 2 september 2023 mits het naleven van de voorwaarden gesteld in de adviezen van de Milieudienst, de politie en de dienst Noodplanning.

De voorbereidingen hiervoor zullen starten op vrijdag 1 september 2023 om 16.00 uur en het einde van de opruim is voorzien op zondag 3 september 2023 om 12.00 uur.

Volgende verkeerstechnische maatregelen worden ingevoerd voor het evenement:

De parkeerruimte verkeersvrij maken van nummer 66 tot en met 72.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 30 augustus 2023.