Tijdelijke verkeersmaatregelen - Wijkcomité Kampstraat - kerstdrink Kampstraat van zaterdag 9 december 2023 tot en met zondag 10 december 2023

Het college van burgemeester en schepenen van 7 november 2023 geeft toelating aan wijkcomité Kampstraat voor het organiseren van kerstdrink Kampstraat van zaterdag 9 december 2023 tot en met zondag 10 december 2023 mits het naleven van de voorwaarden gesteld in de adviezen van de Milieudienst, de politie en de dienst Noodplanning.

Volgende verkeerstechnische maatregelen worden ingevoerd voor het evenement:

De Kampstraat wordt ter hoogte van nummers 45 t.e.m. 51 parkeer- en verkeersvrij gemaakt, de garageboxen ter hoogte van de vermelde huisnummers blijven bereikbaar.

De voorbereidingen van het evenement starten op zaterdag 9 december 2023 vanaf 12.00 u. en het einde van de opruim is voorzien op zondag 10 december 2023 om 2.00 u.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 8 november 2023.