Tijdelijke verkeersmaatregelen - Wijkcomité Kampstraat straatfeest op zaterdag 14 september 2024

Het college van burgemeester en schepenen van 30 april 2024 verleent toelating aan Wijkcomité Kampstraat voor het organiseren van een straatfeest op zaterdag 14 september 2024.

Volgende verkeerstechnische maatregelen worden ingevoerd voor het evenement:

De Kampstraat wordt ter hoogte van nummers 29 t.e.m. 51 parkeer- en verkeersvrij gemaakt.

De voorbereidingen hiervoor starten op zaterdag 14 september 2024 om 08.00 uur en het einde van de opruim is voorzien zondag 15 september 2024 om 10.00 uur.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 30 april 2024.