Tijdelijke verkeersmaatregelen - Wijkcomité Nieuwland - 't Heiken - rommelmarkt en garageverkoop - 1 augustus 2021

Het college van 13 juli 2021 geeft toelating aan het wijkcomité Nieuwland - 't Heiken tot het organiseren van een garageverkoop en rommelmarkt in wijk Nieuwland en 't Heiken op 1 augustus 2021, mits de organisator zich ertoe verbindt te voldoen aan de op het moment van aanvang van het evenement geldende ministeriële besluiten en protocollen en andere epidemiologische wetgeving.

Bij de garageverkoop stellen de deelnemers (bewoners) hun eigen spullen te koop in hun eigen garage, oprit of vooraan het huis. Op de openbare weg zelf worden geen spullen te koop gezet nog kramen of standen gezet. Deze straten blijven gewoonlijk toegankelijk voor het verkeer. De rommelmarkt in de Driesheidelaan, Struikheidelaan en Korenbloemlaan vindt plaats op de openbare weg. Gans de straten worden gevuld met standhouders, waarvan sommige standhouders hun wagen deels op het voetpad zouden kunnen parkeren. Er zullen twee stewards aanwezig zijn. Op het pleintje van de Struikheidelaan zal een foodtruck geplaatst worden, één kleine tent, een mobiele bar (Baravan) en wat stoelen en tafels. 

De garageverkoop en de rommelmarkt starten om 12.00 uur en eindigen om 17.00 uur. De voorbereidingen starten om 9.00 en het einde van de opruim is voorzien om 22.00 uur. Er worden ongeveer 150 bezoekers verwacht. 

Volgende verkeerstechnische maatregelen worden ingevoerd voor onderstaand evenement:

de Driesheidelaan, Struikheidelaan en Korenbloemlaan kunnen verkeers-en parkeervrij worden gemaakt op 1 augustus 2021 van 09:00 uur tot 18:00 uur

Dit werd bekendgemaakt op de website op 14 juli 2021.

alert-box-close-text

Info over de PFOS-verontreiniging 

Meer info over PFOS