Tijdelijke verkeersmaatregelen - Wijkcomité Nieuwland – ‘t Heiken - Nieuwland rommelt en Nieuwland kunstmarkt op 18 juni 2022

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Wijkcomité Nieuwland – ‘t Heiken voor het organiseren van een rommelmarkt en kunstmarkt op 18 juni 2022 mits te voldoen aan de op het moment van aanvang van het evenement geldende ministeriële besluiten en protocollen en andere epidemiologische wetgeving en naleven van de voorwaarden gesteld in de adviezen van de politie, de dienst noodplanning en de Milieudienst.

De rommelmarkt is in de Driesheidelaan, Struikheidelaan en Korenbloemlaan en vindt plaats op de openbare weg. De kunstmarkt zou in het wegeltje plaatsvinden van de Heidestraat tussen de voetbalkooi en de achterzijde van het nieuwe huisvestingskantoor Woonpunt Schelde - Rupel.

Volgende verkeerstechnische maatregelen worden ingevoerd voor het evenement:

De Driesheidelaan, Struikheidelaan en Korenbloemlaan kunnen verkeers-en parkeervrij worden gemaakt op 18 juni 2022.

De markt gaat van start om 09.00 uur en eindigt om 17.00 uur enkel op het pleintje van de Struikheidelaan zal de opstelling blijven staan tot max de dag erna +-17.00 uur. De openbare weg zelf wordt terug volledig vrijgemaakt eens de markt gedaan is.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 1 juni 2022.