Tijdelijke verkeersmaatregelen - 'Zwarte Piet brengt lekkers'-actie - 4 december

Het college van 26 oktober 2021 verleent toelating aan Vlaams Belang voor het organiseren van een 'Zwarte Piet brengt lekkers'-actie in verband met de ophef over zwarte piet en het behouden van het cultureel erfgoed op 4 december 2021, mits de organisator zich ertoe verbindt te voldoen aan de op het moment van aanvang van het evenement geldende ministeriële besluiten en protocollen en andere epidemiologische wetgeving. 
De actie zal plaatsvinden tussen 14:00 uur en 19:00 uur. De voorbereidingen starten omstreeks 12:00 uur en het einde van de opruim is voorzien om 19:00 uur. 

Volgende verkeerstechnische maatregelen worden ingevoerd voor het evenement:

Parkeerverbod op de parkeerstrook ter hoogte van de Michel Vergauwenstraat 8 op zaterdag 4 december 2021 van 12:00 uur tot 19:00 uur.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 27 oktober 2021.