Tijdelijke verkeersmaatregelen - Zwinkelmanagement vzw - Braderij Zwijndrecht op 18 juni 2023

Het college van burgemeester en schepenen van 23 mei 2023 verleent toelating aan Zwinkelmanagement vzw, Dorp West 5, 2070 Zwijndrecht, voor het organiseren van de Braderij Zwijndrecht op 18 juni 2023 mits het naleven van de voorwaarden gesteld in de adviezen van de politie, de dienst noodplanning en de Brandweer zone Antwerpen.

Volgende verkeerstechnische maatregelen worden ingevoerd voor het evenement:

Een parkeerverbod zal gelden op zondag 18 juni van 10.00 uur tot 21.00 uur.:

  • N70; stuk tussen A.Van Roeyenstraat en Statiestraat
  • Regenbooglaan vanaf kruispunt met Statiestraat tot in/uitrit parking WZC De Regenboog
  • Boringstraat vanaf kruispunt met Statiestraat tot A.Van Roeyenstraat
  • Van Roeyenstraat volledig
  • Statiestraat vanaf kruispunt met N70 tot aan kruispunt met Fortlaan / Laarstraat
  • Laarstraat vanaf Statiestraat tot de slagboom

De Statiestraat zal afgesloten worden van 11.00 uur tot 21.00 uur.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 24 mei 2023.