Tijdelijke wijziging verkeerssituatie Windeweeg

Met de werken in de Polderstraat is de parkeerdruk en het foutparkeren in Windeweeg toegenomen. De lokale politie stelde samen met de brandweer vast dat dit tot gevaarlijke situaties kan leiden. De gemeentelijke verkeerscel besliste daarom om het woonerf tijdelijk op te heffen voor onbepaalde duur.

Een sensibiliseringsactie van de lokale politie om de verkeersregels in het woonerf te respecteren leverde niet het gewenste resultaat.

De situatie werd nu herbekeken en de gemeentelijke verkeerscel besliste om het woonerf tijdelijk op te heffen voor onbepaalde duur, rekening houdend met de vooruitgang van de werken.

Tijdelijk extra parkeerplaats

Zo wordt het mogelijk om er tijdelijk terug te parkeren buiten de afgebakende plaatsen waar de letter “P” is aangebracht. Dit levert hier en daar tijdelijk extra parkeerplaats op.

Het stilstaan en parkeren moet uiteraard gebeuren volgens de regels van de wegcode. Zo moet er steeds een minimale doorgang van drie meter te zijn en blijft het verboden om te parkeren tot op vijf meter van elke hoek van de straten en voor de inrij van eigendommen.

Foutparkeerders riskeren een boete.

Wij hopen dat deze tijdelijke maatregel wordt gewaardeerd en danken je voor je geduld en medewerking.

Gepubliceerd op vrijdag 10 december 2021 13.18 u.