Tijdlijn

22 september 2022

Gemeente Zwijndrecht laat een bestuurskrachtanalyse uitvoeren door extern studiebureau Mondea. Mondea stelt dit op 22 september voor aan de gemeenteraad.

Eind oktober 2022

De gemeenteraden van de 3 buurgemeenten Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht namen de principiële beslissing om een gemeentefusie te onderzoeken. In Zwijndrecht werd deze beslissing op 27 oktober genomen. In Beveren gebeurde dit op 25 oktober en in Kruibeke op 24 oktober 2022.

Een ambtelijke projectgroep met leden van de drie gemeenten gaat samen met een externe transitiemanager (Mondea) aan de slag om gelijkenissen en verschillen tussen de 3 lokale besturen op te lijsten.

23 maart 2023

De resultaten van de bevolkingsbevraging in Beveren worden voorgesteld: 52% van de inwoners van Beveren akkoord gaat met een fusie met Kruibeke en Zwijndrecht. 26 % is eerder niet akkoord, 22% heeft hierover geen mening.

13 juni 2023

Het inventarisatierapport wordt voorgesteld tijdens een gemeenschappelijke commissie.

20 juni 2023

De resultaten van het burgerparticipatietraject in Kruibeke worden voorgesteld aan de gemeenteraadscommissie. Uit de online bevraging bij een kleine 800 inwoners uit 75% zich positief ten opzichte van een fusie.

Eind juni – begin juli 2023

  • In Kruibeke vindt op 27 juni een infoavond plaats over het inventarisatierapport en het participatietraject.
  • Gemeente Zwijndrecht organiseert op 28 juni een infoavond over het inventarisatierapport
  • Gemeente Beveren houdt 2 infoavonden op 4 en 5 juli om burgers te informeren over het inventarisatierapport.

Juli 2023

Inwoners van Zwijndrecht krijgen een infobrochure over de volksraadpleging in de brievenbus.

Tweede helft augustus 2023

Inwoners van Kruibeke en Beveren ontvangen een infobrochure over de fusie in de bus.

6 september 2023

Debat in Zwijndrecht waarbij de politieke partijen zich zullen uitspreken wat ze van plan zijn als er een fusie komt. 

17 september 2023

In Zwijndrecht wordt een volksraadpleging gehouden over de fusie met één vraag: “Wens je dat de gemeente Zwijndrecht fuseert met de gemeenten Beveren en Kruibeke op 1 januari 2025?” Op die vraag kan elke inwoner vanaf 16 jaar met “ja” of “nee” antwoorden. De uitslag van een volksraadpleging is niet bindend.

6.602 inwoners hebben aan de gemeentelijke volksraadpleging deelgenomen. De resultaten waren als volgt: Wenst u dat de gemeente Zwijndrecht fuseert met de gemeenten Beveren en Kruibeke op 1 januari 2025? JA: 1.230 / NEE: 5.262 / Blanco of ongeldig: 110

26 oktober 2023

De gemeenteraad van Zwijndrecht beslist definitief om te fusioneren met Beveren en Kruibeke.

6 november 2023

De gemeenteraad van Kruibeke beslist definitief om te fusioneren met Beveren en Zwijndrecht.

14 november 2023

De gemeenteraad van Beveren beslist definitief om te fusioneren met Kruibeke en Zwijndrecht.

Begin 2024

Voor de nieuwe fusiegemeente werd gezocht naar een passende naam. Inwoners konden kiezen tussen twee opties: Beveren Waas en Scheldewaas. Het winnend voorstel, Beveren Waas, werd bekendgemaakt, maar niet goedgekeurd tijdens de gemeenteraadszitting van Zwijndrecht. De raden van Kruibeke en Beveren hebben dit punt vervolgens ook niet behandeld.
Om de voortgang van de fusie niet te hinderen, wordt momenteel de werknaam ‘Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht’ gebruikt. 

2024

De fusie wordt voorbereid

13 oktober 2024

Voor de start van de nieuwe fusiegemeente houden de fuserende gemeenten een gemeenschappelijke verkiezing op 13-10-2024. De uitslag van deze verkiezingen zal bepalen wie de nieuwe burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden worden. 

1 januari 2025

Installatie van de nieuwe fusiegemeente