Toelagereglement: Aanleg van een hemelwaterput

De gemeente geeft een toelage voor de aanleg van een hemelwaterput bij woningen en lokalen van verenigingen op het grondgebied van Zwijndrecht.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

Datum van goedkeuring:26 november 2015

Datum van bekendmaking: 2 december 2015

Het toelagereglement vind je hier.