Toelagereglement aanleg van een hemelwaterput en/of een infiltratievoorziening

De inwoners worden gestimuleerd om mee te helpen met de bescherming van het oppervlakte- en grondwater, en het beperken van het gebruik van leidingwater. Hiervoor betoelaagt de gemeente een deel van de investeringskosten van de plaatsing van niet-verplichte hemelwaterputten en/of infiltratievoorzieningen.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

Datum van goedkeuring: 27 februari 2020

Datum van bekendmaking: 3 maart 2020

datum van inwerkingtreding: 1 januari 2020

Het toelagereglement vind je hier.

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).