Toelagereglement aanleg van een hemelwaterput en/of een infiltratievoorziening

De inwoners worden gestimuleerd om mee te helpen met de bescherming van het oppervlakte- en grondwater, en het beperken van het gebruik van leidingwater. Hiervoor betoelaagt de gemeente een deel van de investeringskosten van de plaatsing van niet-verplichte hemelwaterputten en/of infiltratievoorzieningen.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

Datum van goedkeuring: 27 februari 2020

Datum van bekendmaking: 3 maart 2020

datum van inwerkingtreding: 1 januari 2020

Het toelagereglement vind je hier.