Toelagereglement vieringen

De gemeente wenst belangrijke gebeurtenissen van haar inwoners te vieren en doet dit door middel van een financiële attentie.¬†Het gaat over volgende gebeurtenissen:

* huwelijksjubilea

* viering 100-jarigen

* geboorte- en adoptiepremie

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

Datum van goedkeuring: 23 januari 2020

Datum van bekendmaking: 29 januari 2020

datum van inwerkingtreding: 1 januari 2020

Het toelagereglement vind je hier.