Toelagereglement vieringen

De gemeente wenst belangrijke gebeurtenissen van haar inwoners te vieren en doet dit door middel van een financiële attentie. Het gaat over volgende gebeurtenissen:

* huwelijksjubilea

* viering 100-jarigen

* geboorte- en adoptiepremie

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

Datum van goedkeuring: 23 januari 2020

Datum van bekendmaking: 29 januari 2020

datum van inwerkingtreding: 1 januari 2020

Het toelagereglement vind je hier.

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).