Toelagereglement palliatieve thuispatiënten

De gemeente geeft een toelage aan palliatieve thuispatiënten. Dit is een tussenkomst voor geneeskundige verzorging, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

Datum van goedkeuring: 23 januari 2020

Datum van bekendmaking: 29 januari 2020

Datum van inwerkingtreding: 1 januari 2020

Het toelagereglement vind je hier.