Toelagereglement particulieren ter ondersteuning van de thuisverzorging van bejaarden

Als je bejaard, hulpbehoevend, minvermogend en inwonend bent bij je kind of kleinkind, kom je in aanmerking voor deze toelage. 

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

Datum van goedkeuring: 23 januari 2020

Datum van bekendmaking: 29 januari 2020

Datum van inwerkingtreding: 1 januari 2020

Het toelagereglement vind je hier.