Toelagereglement particulieren ter ondersteuning van de thuisverzorging van bejaarden

Als je bejaard, hulpbehoevend, minvermogend en inwonend bent bij je kind of kleinkind, kom je in aanmerking voor deze toelage. De gemeenteraad besliste op 23 januari 2020 dit in te voeren, Vanaf 1 januari 2021 werd de toelage aangepast.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

Datum van goedkeuring:17 december 2020

Datum van bekendmaking: 22 december 2020

Datum van inwerkingtreding: 1 januari 2021

Het toelagereglement vind je hier.