Toelagereglement personen met een handicap

De gemeente verleent financiële ondersteuning aan personen met een handicap.¬†Er is een vakantietoelage en een sociaalpedagogische toelage.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

Datum van goedkeuring: 23 januari 2020

Datum van bekendmaking: 29 januari 2020

Datum van inwerkingtreding: 1 januari 2020


Het toelagereglement vind je hier.