Toelagereglement personen met een handicap

Het OCMW verleent financiële ondersteuning aan personen met een handicap.¬†Er is een vakantietoelage, een sociaalpedagogische toelage en een toelage voor vrijdagavond zwemmen met busvervoer.

Orgaan van goedkeuring: Raad voor maatschappelijk welzijn

Datum van goedkeuring: 26 augustus 2021

Datum van bekendmaking: 1 september 2021

Datum van inwerkingtreding: 1 januari 2021


Het toelagereglement vind je hier.