Tot 20.000 euro subsidie mogelijk voor winkels in Zwijndrecht en Burcht

Het gemeentebestuur heeft samen met het Zwinkelmanagement de leegstaande dagbladhandel in Burcht laten bestickeren. Ze willen hiermee de aandacht trekken van mogelijke ondernemers om een winkel te starten in Zwijndrecht of Burcht. Er zijn verschillende subsidies mogelijk.

Subsidies voor starters

Binnen het 'kernwinkelgebied' van Zwijndrecht en en het 'stimuleringsgebied' van Burcht zijn verschillende subsidies mogelijk voor detailhandel. Hiermee wil men detailhandelaars stimuleren zich in deze zone te vestigen en leegstand bestrijden.

  1.  Nieuwe handelszaak in kernwinkelgebied of stimuleringsgebied: 3.500 euro
  2.  Startende handelaar in kernwinkelgebied of stimuleringsgebied: 1.500 euro
  3.  Handelszaak verhuizen naar kernwinkelgebied of stimuleringsgebied: 3.000 euro
  4.  Bestrijden van leegstand in kernwinkelgebied of stimuleringsgebied: 5.000 euro

Hiervan kunnen 1,2 en 4 gecombineerd worden wat een maximum maakt van 10.000 euro. 1 en 4 of 3 en 4 kunnen ook gecombineerd worden.

Subsidies voor renovatie

Ook voor renovatiewerken zijn subsidies mogelijk in het kernwinkelgebied van Zwijndrecht of het stimuleringsgebied van Burcht.

  1.  Gevelrenovatie in kernwinkelgebied of stimuleringsgebied: 5.000 euro
  2.  Renovatie/inrichting leegstaand handelspand in kernwinkelgebied of stimuleringsgebied: 7.500 euro

In combinatie maximale totale subsidie: 10.000 euro.

Subsidie toegankelijkheid

Ongeacht de ligging in Zwijndrecht of Burcht is ook een subsidie mogelijk voor het toegankelijk maken van handelspanden inclusief horecazaken, meer bepaald de (aanpassings-)werken voor een aangepast toegankelijk toilet.

Deze subsidie heeft een maximum van 5.000 euro. 

Waar bevindt zich precies het kernwinkel- of stimuleringsgebied?

Het kernwinkelgebied in Zwijndrecht is de zone bestaande uit het deel van de Statiestraat begrensd door het kruispunt met de Adhemar Borinstraat en het pand er tegenover gelegen enerzijds en de spoorweg anderzijds.

In Burcht is de zone afgebakend als de Pastoor Coplaan van nr. 266 en overliggend tot aan de Dorpstraat, de Dorpstraat van de Mouterij tot aan de kerk en Kloosterstraat nr. 14 en overliggend tot aan het kruispunt Pastoor Coplaan-Dorpstraat.

 

Meer vragen?

lokale.economie@zwijndrecht.be

0800 99 604 (gratis)

Gepubliceerd op dinsdag 18 augustus 2020 14.03 u.