Tweede beschrijvend bodemonderzoek 3M: aanvullende informatie

Vorige week las je dat de OVAM het tweede beschrijvend bodemonderzoek (BBO) van 3M heeft goedgekeurd. Dit onderzoek gaat over het risico dat uitgaat van bodemgebruik in woon- en landbouwgebied. Je kunt nu de brief lezen die 3M kreeg van OVAM.

Aanvullend bodemsaneringsproject

De bodemsaneringsdeskundige van 3M moet tegen 1 oktober een aanvullend bodemsaneringsproject indienen voor de blauwe en groene zone op onderstaande kaart.

Dit betekent niet noodzakelijk dat er overal grond verwijderd zal worden. Op advies van het Departement Zorg gelden minstens de risicodrempels van het “tijdelijk handelingskader”: 3,8 µg/kg ds PFOS voor moestuinen en 18 µg/kg voor siertuinen.

De brief aan 3M bevat ook informatie over de beroepsmogelijkheden tegen de beslissing van OVAM. Het gemeentebestuur houdt zijn stellingname nog in beraad.

Fase 2 verfijnt de afbakening van de 3M verontreinigingscontour

Deze afbakening is gebeurd tot waar 3M (mede-)verantwoordelijk is voor een overschrijding van de waarde “3 ug/kg PFOS”. Onder deze waarde mag je grond vrij en onbeperkt verplaatsen en afvoeren.

Eigenaars van groen ingekleurde percelen vallen nu ook binnen de 3M-verontreinigingscontour en ontvangen eerstdaags een bodemattest. De andere betrokken eigenaars kregen dat bodemattest al in een vorige fase.

In dit tweede gefaseerd bodemonderzoek vallen de gele percelen dan weer buiten de 3M-verontreinigingscontour. Het vorige bodemonderzoek blijft voorlopig geldig naast het nieuwe BBO. 3M blijft dus aansprakelijk voor deze percelen, maar dat kan in de toekomst veranderen.

Lees hier het eerste bericht

Gepubliceerd op donderdag 15 juni 2023 0 u.