Tweede gefaseerd beschrijvend bodemonderzoek 3M Belgium goedgekeurd

De OVAM keurt het tweede gefaseerd beschrijvend bodemonderzoek van 3M goed. Fase 2 onderzoekt de verontreiniging door PFAS in heel Zwijndrecht en een deel in Melsele.

Deze fase bakent de bodemverontreiniging af tot aan de richtwaarde “vrij gebruik”, waar de bodemverontreiniging onder 3 µg/kg duikt en bodem zonder beperkingen verplaatst mag worden.

Fase 1 had betrekking op de zwaarst verontreinigde “rode zone” (wonen en landbouw) in de buurt van 3M.

Wat vooraf ging

Fase 1 van het beschrijvend bodemonderzoek

De bodemsaneringsdeskundige ERM rondde in opdracht van 3M de eerste fase van het beschrijvende bodemonderzoek af op 10 februari 2022. Het onderzoek richtte zich op de vraag of de verontreiniging risico’s inhoudt voor de volksgezondheid in de woongebieden en de landbouwgebieden in Zwijndrecht en Beveren (de genaamde zone 1A, afgebakend door de Molenstraat/Neerstraat/Polderstraat).

Daar worden de bewoners het meeste blootgesteld aan de bodemverontreiniging. Uit het bodemonderzoek blijkt dat bodemsanering noodzakelijk is. De uitvoering van het bodemsaneringsproject voor de zone 1A is inmiddels in voorbereiding.

Fase 2 van het beschrijvend bodemonderzoek

Eind 2022 heeft 3M een tweede gefaseerd beschrijvend bodemonderzoek ingediend bij de OVAM voor het woon- en landbouwgebied in Zwijndrecht en Beveren (de zones 1B en 2). Zo brengen ze de verontreiniging en de risico's die uitgaan van de blootstelling aan de verontreiniging van de bodem verder in kaart. De OVAM heeft dit onderzoek op 28 februari “niet-conform” verklaard. Er bleven nog te veel vragen onbeantwoord.

Waar staan we nu?

Aangepast bodemonderzoek

Op 31 maart 2023 heeft 3M een aangevuld en aangepast bodemonderzoek ingediend. Op 31 mei 2023 besliste de OVAM dat sanering noodzakelijk is binnen de zone die afgebakend is door de groene streepjeslijn op de bijgevoegde kaart.

Bodemsaneringsproject

3M moet nu tegen 1 oktober 2023 een bodemsaneringsproject opmaken. Het bedrijf wordt aansprakelijk gesteld voor de “3M-impactzone” en voor de zone van de gemengde verontreiniging. Dat is het gebied waar naast 3M ook andere bronnen hebben bijgedragen tot verontreiniging.

Tot eind juni is er nog een beroep tegen de beslissing van OVAM mogelijk. Pas dan weten we of de beslissing van de OVAM definitief is.

Bekijk het volledige beschrijvend bodemonderzoek onder ‘bijlagen’.

Bekijk in welke zone je grond of woning staat en welke maatregelen er van toepassing zijn

Vragen?

milieu@zwijndrecht.be of 0800 99 604.

Gepubliceerd op vrijdag 9 juni 2023 8.48 u.