Nieuw bodemonderzoek 3M voldoet niet

OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) verklaart het tweede gefaseerd beschrijvend bodemonderzoek van 3M onvoldoende. De instantie nam de gemeentelijke argumenten mee in haar besluit. 3M Belgium moet een aangevuld beschrijvend bodemonderzoek indienen met de door OVAM opgelegde richtlijnen.

Verontreiniging met PFAS in kaart

3M Belgium moest van de Ovam tegen 31 december 2022 een tweede gefaseerd beschrijvend bodemonderzoek (BBO) indienen. Dit om de verontreiniging met PFAS voor Zwijndrecht en Beveren in kaart te brengen.

Risico's voor zones 1B en 2

Dat onderzoek moest zich uitspreken over de risico ’s van de aanwezigheid van PFAS in de bodem, en dit voor de zones 1B en 2 (zie afbeelding). De eigenaars binnen deze zones hadden in april 2022 een bodemattest ontvangen.

Gemeentelijk advies

Op 29 december 2022 werd het bodemonderzoek ingediend bij de Ovam. Alle betrokken instanties gaven hun advies. De gemeente gaf op 31 januari 2023 een advies, waarin zij een aantal bemerkingen op de inhoud van het onderzoek formuleerde.

Wat moet 3M nu ondernemen?

  • Tegen 31 maart 2023 een aangevuld beschrijvend bodemonderzoek indienen, rekening houdend met de door de Ovam gemaakte richtlijnen.
  • Voorzorgsmaatregelen voorstellen en opstarten om bloostelling aan de verontreiniging te beperken voor zone 1B en 2.

Kosten van de verwerking van uitgegraven bodem

Zone 1

3M Belgium werkte voor de zones 1A en 1B een tijdelijke regeling uit waarbij zij de kosten van de verwerking van uitgegraven bodem voor haar rekening neemt.

Zone 2

Voor de zone 2 is er geen soortgelijke regeling. Het afvoeren en verwerken van gronden uit deze zone zijn voor rekening van de eigenaar/bouwheer. De gemeente is vragende partij om ook voor zone 2 een regeling uit te werken.

Het niet-conform verklaren van dit beschrijvend bodemonderzoek zorgt ervoor dat de uitwerking van een grondverzetsregeling langer op zich zal laten wachten.

Gepubliceerd op vrijdag 3 maart 2023 10.20 u.