Uitbreiding captatieverbod op onbevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen.

De Antwerpse gouverneur Cathy Berx heeft bij politiebesluit een uitbreiding van het captatieverbod op onbevaarbare waterlopen afgekondigd. De gouverneur roept ook op om algemeen zeer spaarzaam om te springen met alle types van water.

Uitbreiding captatieverbod

Uit metingen blijkt dat sommige waterlopen alarmerend laag staan. Op enkele plekken is zelfs vissterfte vastgesteld. Daar zijn reddingsacties opgezet om vissen te verplaatsen naar nabijgelegen waterlopen met voldoende water. 

Er is wel neerslag gevallen de voorbije weken, maar deze is ongelijkmatig verdeeld. Op vele plaatsen was het niet voldoende om het waterpeil structureel te herstellen. Daar geldt het captatieverbod.

Wat is een captatieverbod

Dit captatieverbod betekent dat er geen water uit de aangeduide waterlopen mag opgepompt worden. Het captatieverbod geldt niet voor hulpdiensten bij noodgevallen, het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

De provincie Antwerpen monitort de toestand voortdurend. Op 7 mei 2020 stelde gouverneur Cathy Berx een captatieverbod in voor onbevaarbare waterlopen. Er volgden uitbreidingen op 21 mei en 3 juni 2020. Op 16 juli 2020 werd dit verbod deels opgeheven omdat voor een aantal specifieke waterlopen de debieten en waterpeilen voldoende waren hersteld dankzij de neerslag van begin juli. 

Wees zuinig met water

Het is altijd belangrijk om spaarzaam om te gaan met ons kostbaar water en niet-essentiële toepassingen te vermijden. Door de huidige algemene droogtetoestand is het extra belangrijk om zeker tot het einde van de maand augustus 2020 geen water te gebruiken voor het sproeien van gazon, wassen van auto’s, kuisen van verharde oppervlaktes, en andere toepassingen die kunnen worden uitgesteld. Het gaat hierbij niet alleen om drinkwater maar om alle types van water.

In bijlage

In bijlage vind je een lijst met veelgestelde vragen, het politiebesluit en een kaartje van de provincie Antwerpen met de betreffende waterlopen.

Gepubliceerd op donderdag 13 augustus 2020 12.45 u.