Uitbreiding zone “grondverzetsregeling 3M”

Heb je bouw- of inrichtingsplannen in de omgeving van 3M en moet je daarvoor PFAS-houdende grond laten afvoeren? 3M neemt de meerkosten voor de behandeling van deze grond op zich. De zone waarbinnen deze regeling geldt, wordt nu uitgebreid.

Zone 1A

Er geldt een tijdelijke regeling voor grondverzet binnen de oranje zone 1 (de rode zone op de bijgevoegde overzichtskaart). De percelen binnen deze zone zijn aangeduid als ‘te saneren’ in het kader van de PFAS-verontreiniging veroorzaakt door chemiebedrijf 3M Belgium.

Voor deze rode zone werd een bodemsaneringsproject goedgekeurd. De uitvoering hiervan moet nog starten.

Andere zones

Er is intussen bijkomend bodemonderzoek uitgevoerd door 3M Belgium. Uit dit onderzoek blijkt dat de saneringsplicht voor 3M Belgium uitgebreid werd tot de overige gekleurde (blauwe, gele en groene) zones ten zuiden van de E34 op de overzichtskaart.

Een bodemsaneringsproject voor deze zones is momenteel in voorbereiding.

3M Belgium heeft de tijdelijke regeling voor grondverzet uitgebreid naar deze blauwe, groene en gele zones.

Kosten voor 3M Belgium

De regeling komt erop neer dat 3M Belgium de kosten van de verwerking van vrijgekomen gronden voor haar rekening neemt. 3M Belgium heeft hiervoor een overeenkomst met grondreinigingscentrum GRC Kallo, Sint-Jansweg 10, 9130 Beveren. De kosten voor het transport naar GRC Kallo zijn voor rekening van de bouwheer.

Ligt je perceel in één van de gekleurde zones?

En heb je bouwplannen waarbij grond afgevoerd moet worden? Dan sta je voor bijkomende lasten en kosten ten gevolge van de verontreiniging.

Op vraag van de gemeente heeft 3M Belgium een tijdelijk handelingskader opgezet voor het grondverzet binnen deze zone. Ook het verwijderen van bodem voor de aanleg van waterputten en septische putten komen in aanmerking.

Ik wil gebruik maken van de tijdelijke regeling

Bekijk in welke zone je perceel ligt

Meer info of vragen?

0800 99 604 of milieu@zwijndrecht.be

Gepubliceerd op woensdag 31 januari 2024 12.14 u.