Voorwaarden & privacyregeling

Bedankt dat je gebruik maakt van UiTPAS Reynaert.
Op het gebruik van je UiTPAS zijn zowel algemene als specifieke en lokale voorwaarden van toepassing.

De gebruiksvoorwaarden voor de UiTPAS zijn samengesteld uit:

  • algemene gebruiksvoorwaarden die voor het gehele UiTPAS systeem gelden, ongeacht de plaats of omstandigheden van het gebruik en de toepassing
  • specifieke en lokale gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van jouw UiTPAS bij een of meerdere UiTPASpartners (lokaal bestuur, sectorale partner…)

Door het gebruik van jouw UiTPAS stem je in met het geheel van zowel de algemene als specifieke lokale gebruiksvoorwaarden. Bovendien is op elk gebruik van je UiTPAS het privacybeleid UiTPAS van toepassing.

Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen van de algemene gebruiksvoorwaarden enerzijds en deze van specifieke en/of lokale gebruiksvoorwaarden anderzijds, hebben de algemene gebruiksvoorwaarden voorrang op zowel specifieke als lokale gebruiksvoorwaarden.

Voor alle vragen over privacy en UiTPAS kun je terecht op privacy@uitpas.be.alert-box-close-text

Info over de PFOS-verontreiniging 

Meer info over PFOS