13/03 - UPDATE Minimale dienstverlening omwille van coronavirus

Het gemeentehuis blijft open voor dienstverlening. Ter bescherming van de medewerkers komt u best enkel langs voor dringende zaken. Anders stelt u uw bezoek best even uit.

Buitenschoolse kinderopvang in Kobbe en Kozze blijft mogelijk. Ook de drie scholen in onze gemeente behouden hun voor- en naschoolse opvang. 

De bibliotheek (filiaal Zwijndrecht en Burcht) sluit vanaf vrijdagavond 13 maart.

Naar aanleiding van de maatregelen die de federale regering afkondigde i.v.m. horeca sluiten ook nog volgende locaties tot en met 3 april (bovenop de reeds aangekondigde sluitingen):

  • jeugdhuis Den Trechter (Dorp Oost 42,Zwijndrecht)
  • kerkenkouter (Richard Orlentstraat 75, Zwijndrecht)
  • cafetaria sportcentrum Den Draver (Fortlaan 10, Zwijndrecht)

Voor algemeen afgekondigde maatregelen verwijzen we naar de officiële website van de federale overheid: https://www.info-coronavirus.be/nl/news/