Vacature bij Lokale politie Zwijndrecht: Consulent

Lokale Politie van Politiezone Zwijndrecht zoekt een Consulent (Teamleider Middelen en Onthaal) voor een contract van bepaalde duur van 1 jaar (weddeschaal BB1)

 

Je bent medeverantwoordelijk voor de goede werking en verdere ontwikkeling van het team middelen en onthaal van de PZ Zwijndrecht. Je volgt de aankoopdossiers op van het begin tot het einde. Je controleert en beheert de financiën van de zone. Je staat in voor de organisatie van het onthaal door burgermedewerkers. Dit alles in nauwe samenwerking met je diensthoofd.