Vacature coördinator infrastructuur

Voltijds (38/38) – A4a-A4b – statutaire benoeming en voor het aanleggen van een werfreserve

Als coördinator infrastructuur sta je in voor het ondersteunen, adviseren en sturen van het beleid en de diensten bij de realisatie van alle grote projecten betreffende de infrastructuur van de gemeente en het OCMW. Je bent verantwoordelijk voor de renovatie, het beheer en de vernieuwing van het gemeentelijke gebouwenpatrimonium. Dit gebouwenpatrimonium omvat onder andere het gemeentehuis, bibliotheken, buitenschoolse kinderopvang, sportaccommodatie, … Je staat in voor het opbouwen en uitdragen van je expertise naar heel de organisatie en ontwikkelt een beleidsvisie op korte en lange termijn.

Solliciteren kan tot en met 9 december 2019.

Solliciteer hier!

Voorwaarden

  • Minstens in het bezit zijn van een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli, dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.
  • Minimum twee jaar ervaring hebben als coördinator projecten in de sector bouwkunde (wegen, riolering of woningbouw).
  • Passend gedrag vertonen aan de hand van een uittreksel uit het strafregister van maximaal 3 maanden oud.
  • Burgerlijke en Politieke rechten genieten.
  • Voldoen aan de nationaliteitsvereiste.
  • Medisch geschikt zijn.
  • Voldoen aan de vereiste taalkennis.
  • Slagen voor de selectieprocedure.