Vacature interne preventieconsulent

Deeltijds (30,4/38) – B1-B3 – aanleggen van een werfreserve

Als interne preventieconsulent sta je in voor de ontwikkeling, programmering, uitvoering en de evaluatie van het welzijnsbeleid. De preventieadviseur begeleidt en adviseert in de implementatie van preventie en bescherming op het werk. Je takenpakket als interne preventieconsulent is zeer uiteenlopend. Je werkt nauw samen met en je bent het eerste aanspreekpunt voor de interne preventieadviseur (IPBW) die via Igean is aangesteld. Je voert in overleg met de interne preventieadviseur de taken en opdrachten uit die eigen zijn aan de functie van intern preventieadviseur arbeidsveiligheid. Je neemt deel aan de vergaderingen van het Comité ter Preventie en Bescherming op het werk.

Solliciteren kan tot en met 27 juli 2020.

Solliciteer hier!

Voorwaarden

  • Je analyseert de organisatiebehoeften zodat je gericht advies kan geven en inspeelt op de behoeften van de organisatie omtrent welzijn.
  • Je werkt resultaatgericht en slaagt erin het strategische naar het operationele te vertalen binnen een concrete planning.
  • Je denkt zeer proactief en bent hands-on in je aanpak.
  • Je bent minstens in het bezit zijn van een diploma dat toegang verleent tot niveau B: ofwel een bachelorsdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
    (Laatstejaarsscholieren of studenten worden toegelaten tot de selectieprocedure als ze samen met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum vier maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij het bestuur.)
  • Je bent houder van een certificaat preventieadviseur (minimaal) niveau 3 of bent bereid dit te behalen in het eerste jaar na indiensttreding
  • Je bent iemand om op te bouwen, iemand die zich wil inzetten voor een betere gemeente en werkomgeving.