Vacature ruimtelijk planner

Voltijds (38/38) – B4-B5 – statutaire benoeming en voor het aanleggen van een werfreserve

Als voorstedelijk gebied voor de poorten van Antwerpen staat de gemeente Zwijndrecht voor heel wat uitdagingen. De druk op de ruimte vanuit verschillende sectoren (industrie, private woonontwikkeling, land- en tuinbouw, andere overheden) is aanzienlijk. Een goede regie is essentieel. De gemeente streeft naar een duurzame ontwikkeling van haar grondgebied en wil tegelijk het dorpskarakter van de woonkernen bewaren. Ons ruimtelijk structuurplan is degelijk maar door de gewijzigde context en nieuwe tendensen (verdichting) aan herziening toe; verschillende gebieden wachten op een masterplan of RUP. Voor de uitvoering van een ambitieuze ruimtelijke visie zoeken we een expert ruimtelijke planning. Word jij mee regisseur van onze ruimte?

Solliciteren kan tot en met 4 november 2019.

Solliciteer hier!