Vaccineren tegen Corona

COVID-vaccinatie in vaccinatiepunt oud-gemeentehuis Beveren

Voortaan kunnen inwoners voor hun COVID-vaccin terecht in het vaccinatiecentrum in het oud-gemeentehuis van Beveren, Stationsstraat 2.

De openingsuren van het vaccinatiecentrum zijn elke dag verschillend, afhankelijk van het aantal te vaccineren personen en de leveringen van de vaccins. Het is daarom belangrijk om steeds goed het tijdstip van uw afspraak te respecteren.

Boosterdosis COVID-19 voor prioritaire doelgroepen

65-plussers en zorgverleners

De tijd tussen de basisvaccinatie en de boostervaccinatie met Janssen (1 prik) is minstens 2 maanden, voor AstraZeneca (2 prikken) is dit minstens 4 maanden. Bij wie gevaccineerd werd met een Pfizer- of Moderna-vaccin geldt een tussentijd van minstens 6 maanden.

Voor wie niet mobiel is en daardoor niet in een vaccinatiecentrum geraakt, is thuisvaccinatie opnieuw mogelijk. Neem hiervoor contact op met uw huisarts.

Wie valt onder de zorgaanbieders?

Zorgpersoneel en niet-zorgpersoneel met direct patiëntencontact werkzaam (voorheen categorie A en B, inclusief vrijwilligers) in ziekenhuizen (inclusief revalidatieziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen) wordt i.s.m. de arbeidsgeneeskundige diensten binnen de voorziening zelf gevaccineerd.

De ziekenhuizen krijgen rechtstreeks de vaccins geleverd en staan zelf in voor de inenting van hun personeel.

Voor het zorgpersoneel en niet-zorgpersoneel in residentiële zorgvoorzieningen stellen we de doelgroep de eerstkomende dagen nog verder scherp. We kunnen al meegeven dat in de woonzorgcentra alle personeel in aanmerking komt, in de andere residentiële voorzieningen enkel het zorgpersoneel.

De zorginstellingen zullen de mogelijkheid krijgen om vaccins geleverd te krijgen en zelf hun personeel in te enten.

Wanneer het niet mogelijk is om binnen de voorziening te vaccineren, kan het personeel ook naar het vaccinatiecentrum gaan om zich daar te laten vaccineren. De voorziening neemt daarvoor contact op met het vaccinatiecentrum.

De vaccinatie van de brede groep van eerstelijnszorgaanbieders (zorgpersoneel en niet-zorgpersoneel met direct patiëntencontact) zal volledig verlopen via de vaccinatiecentra. De selectie van deze doelgroep is gebaseerd op de gegevens in de vaccinatiecodedatabase, eigen databronnen van Zorg en Gezondheid en de eerder dit jaar opgestelde lijsten door de liasions. Vanaf de laatste week van november 2021 zullen de uitnodigingen voor deze doelgroep vertrekken.

Al het personeel (inclusief vrijwilligers) in de vaccinatiecentra en de test- en triagecentra komt ook in aanmerking voor een vaccin. De vaccinatie van het personeel van de test- en triagecentra wordt in onderling overleg met het betrokken vaccinatiecentrum afgesproken.

Booster voor wie ingeënt werd met het J&J vaccin

Personen die ingeënt werden met J&J krijgen een booster met een mRNA-vaccin. Ondertussen zijn de uitnodigingen voor deze groep vertrokken.

Booster voor de brede bevolking

Na de prioritaire groepen wordt de rest van de volwassen bevolking vanaf begin december uitgenodigd voor een booster met een mRNA-vaccin. De volgorde van uitnodigen wordt bepaald in functie van dalende leeftijd en de tijdsduur sinds het vorige vaccin. Ten laatste in maart 2022 zal iedereen die binnen de voorwaarden valt de kans hebben gekregen een boostervaccin te krijgen.

Vaccinatie 12-jarigen

Elk kind dat 12 jaar wordt, ontvangt ook een uitnodiging voor vaccinatie in het vaccinatiepunt.

Nog niet gevaccineerd?

Bent u nog niet gevaccineerd maar wenst u graag een vaccin? Neem dan contact op met het call center van het vaccinatiecentrum: T 03 750 16 00. Dit nummer is van maandag tot vrijdag te bereiken van 8.30 tot 17 uur.

QVAX

Vanaf 2 december wordt de website QVax weer opengesteld, waar mensen zich vrijwillig kunnen aanmelden voor het vervroegd ontvangen van een boosterprik - weliswaar met respect van de uitgestippelde intervallen voor de verschillende vaccintypes

Lokale info

Je vindt alle info over de Zwijndrechtse vaccinatiecampagne per thema onder 'relevante producten' op deze pagina.

Brochure vaccineren Zwijndrecht (maart 2021)

Bewonersbrief 18 maart 2021

Algemene info