Verhoogde PFOS-waarden vastgesteld in stof omgeving Neerstraat

De Vlaamse overheid bracht ons op donderdag 6 juli op de hoogte van sterk verhoogde PFOS-waarden in ronddwarrelend stof ter hoogte van de meetpost in de Neerstraat, opgetekend in de tweede helft van mei en de eerste helft van juni.

Wat is er aan de hand?

Bij de metingen in de Neerstraat in de tweede helft van mei is een gemiddelde concentratie waargenomen van 15,3 ng/m3, terwijl het tijdelijk toetsingskader 0,4 ng/m3 bedraagt. Ook de resultaten van de eerste helft van juni liggen met ca. 3,5 ng/m³ ver boven deze advieswaarde.

Hoewel een tijdelijke overschrijding geen acuut gevaar vormt, zijn deze resultaten zorgwekkend. Ze wijzen immers op een aanhoudende verspreiding.

De gemeten concentraties wijken sterk af van de voorgaande resultaten. Grondwerkzaamheden waren er tijdens de waargenomen periode niet of nauwelijks. Wel was de periode uitzonderlijk door een combinatie van droge weersomstandigheden en een strakke noordoostenwind.

Men heeft nog geen duidelijke bron voor deze verhoogde waarden kunnen aanduiden. De mogelijke bronnen liggen ten noorden en noordoosten van de meetpost in de Neerstraat, zoals onvoldoende begroeide en te weinig besproeide bodem op de 3M-terreinen en op de Oosterweelwerf, en de waterzuiveringsinstallatie van 3M.

Wat gebeurt er nu?

De bevoegde instanties leggen dringende bijkomende maatregelen op. Enerzijds moeten Lantis en 3M al het nodige doen om stofopwaaiing te voorkomen. Anderzijds moeten zij hun meetsysteem verbeteren met meer meetposten, meer frequente metingen en een snellere rapportage. Nu gebeurt dat nog met 14-daagse gemiddelden, en komt de rapportage pas later. Uit de laatste vaststellingen blijkt dat dit niet volstaat.

Wij vertrouwen erop dat de Vlaamse Milieumaatschappij, OVAM, Departement Zorg en de Omgevingsinspectie het nodige blijven doen om voortdurende verspreiding en blootstelling te laten indammen, ter bescherming van onze gezondheid maar ook om de leeflaagsanering van onze tuinen doeltreffend te laten zijn. Wij blijven met hen in overleg en houden je verder op de hoogte.

Heb je vragen of bezorgdheden?

Preventiewerker PFAS: amber.smet@logowaasland.be, 0471 82 24 31

PFAS Ombudsdienst Zwijndrecht: Tom en Ivan, pfosombudsdienst@igemo.be, 0471 20 43 43

Onze milieudienst: Wendy en Karel, milieu@zwijndrecht.be, 03 250 49 00

Gepubliceerd op donderdag 6 juli 2023 15.58 u.