Verkeersmaatregelen ten noorden van N70 moeten sluipverkeer aanpakken

Zwijndrecht kreunt onder het sluipverkeer dat via allerlei lokale wegen naar de oprit van linkeroever zijn weg vindt. De gemeente wil daar met alle middelen die ze heeft wat aan doen. Eén van die middelen is de opmaak van een wijkcirculatieplan voor de noordelijke zone van de N70.

Recent onderzoek toont aan dat minstens de helft van het verkeer dat de oprit neemt op linkeroever eerder al op de autostrade had moeten rijden. Met de werken van Oosterweel in aantocht dreigt het probleem alleen maar erger te worden. Het wijkcirculatieplan (WCP) moet dit sluipverkeer uit de woonwijken trekken en op het hogere wegennet houden.

Hele wijk ten noorden N70 heeft de primeur

Een jaar geleden plaatste de gemeente een onderbreking in de Neerstraat. Hoewel deze proefopstelling zeer positieve resultaten gaf voor de achterliggende wijk, werd dit niet op algemeen applaus onthaald. Daarnaast zijn er werken gepland in de Polderstraat en werd, bij wijze van proef, éénrichtingsverkeer ingevoerd in het eerste deel van de Polderstraat en de hele Suikerdijkstraat. In de hele wijk geldt ook een maximumsnelheid van 30 km per uur.

Daarom pakt de gemeente de hele wijk ten noorden van de N70 als eerste aan.

Samen met de buurt

Samen met bewonerscomités, individuele burgers en landbouwers werkte de gemeente aan een geïntegreerd wijkcirculatieplan voor de hele wijk. Het gaat om de Lange Haagstraat, Half Maan en de Smoutpot langs de E34 tot en met de Polderstraat, Neerbroek en alle straten er tussenin.

Maatregelen

Dit plan werd grondig getoetst en gaat nu dus in uitvoering. Zo mag je niet meer dwars door deze wijk rijden, maar lokaal verkeer en bestemmingsverkeer kunnen er nog steeds hun weg vinden. De landbouwers vormen hierop een uitzondering en zullen hun werk ongehinderd kunnen uitvoeren. Fietsers en voetgangers zullen ook steeds doorgang hebben.

De opmerkelijkste maatregelen zijn:

  • Invoering van een zone dertig in dit hele gebied.
  • Inrichting van de Polderstraat, Suikerdijkstraat, stukje Neerstraat en stukje Richard Orlentstraat als fietsstraat
  • Bijkomende onderbrekingen zoals tractorsluizen ter hoogte van de Bembdt, de Defensieve Dijk en de Smoutpot ten noorden van de Kapel.
  • Eénrichtingsverkeer in de Stenenkruisstraat richting Smoutpot vanaf de Neerstraat.
  • Verleggen van de onderbreking in de Neerstraat tot voorbij het voetbalveld.
  • Op termijn de aanleg van een dertigtal bijkomende verkeersremmende maatregelen.
  • Een korte verbinding tussen het Anna Bijnspad en de toekomstige fietsbrug.

Als wijkbewoner zul je onvermijdelijk af en toe ook een beetje moeten omrijden, maar je krijgt er wel een verkeersluwe wijk voor in de plaats.

Grensoverschrijdend

Maatregelen in de Smoutpot en Half Maan hebben invloed op straten aan de Beverse zijde van de Defensieve Dijk. In afwachting van de heraanleg van de N450 (gepland in 2019) komen er op verzoek van Beveren in dit deel voorlopige maatregelen.

En dan nu?

Als we willen dat het verkeer op het hogere wegennet blijft, dan moet dat verkeer vlot blijven lopen. De gemeente werkt samen met de Vlaamse overheid en BAM om verbeteringen voor de doorstroming van zowel de auto’s als het openbaar vervoer op bijvoorbeeld de N70 te onderzoeken, zoals een verbetering van de verkeerslichtenregeling aan de kerk van Zwijndrecht.

Soms verschuiven de problemen ook. Zo is er een sluiproute ontstaan via de Melselestraat en de Sint Anna-Boomstraat. Ook dat vraagt om een oplossing. In het najaar komt er hierover een overleg met de buurt.

Uit snelheidsmetingen bleek dat er te snel gereden wordt in de Molenstraat, de Suikerdijkstraat en in het tweede deel van de Polderstraat. In het ontwerp voor de heraanleg van de Polderstraat werden dan ook bijkomende verkeersremmers ingetekend en in de Suikerdijkstraat en de Molenstraat zijn er reeds voorlopige rijbaankussens geplaatst.

Zo komt buurt per buurt heel Zwijndrecht aan de beurt om de verkeersleefbaarheid te verbeteren.

Communicatie

Het gemeentebestuur excuseert zich ervoor dat deze communicatie pas gebeurt de dag nadat de nieuwe verkeersborden in de Neerstraat ter hoogte van de Molenstraat al geplaatst werden. We houden je uiteraard verder op de hoogte van de concrete uitwerking van de verkeersmaatregelen.

Klik HIER voor het wijkcirculatieplan in PDF-formaat!

Meer info

mobiliteit@zwijndrecht.be

 

Gepubliceerd op donderdag 9 augustus 2018 12.26 u.