Verlaag je energiekosten

De energieprijzen zijn het laatste jaar hard gestegen. Kun je gebruik maken van het sociaal tarief voor energie? Welke maatregelen neemt onze regering?

Sociaal tarief voor energie

Het sociaal tarief is een gunstig tarief voor elektriciteit, aardgas of warmte. Het is hetzelfde in heel België, ongeacht de energieleverancier of de netbeheerder.

Wie heeft recht op sociaal tarief?

  • Mensen met een leefloon of inkomensgarantie (groep 1)
  • Mensen met invaliditeit van FOD sociale zekerheid (+66 %) (groep 2)
  • Sociale huurders met een collectief verwarmingssysteem op aardgas (groep 3)
  • Mensen met verhoogde tegemoetkoming (groep 4)

Hoe krijg je het sociaal tarief?

Het sociaal tarief voor energie krijgen groep 1 en 2 hierboven automatisch. Je hoeft dus zelf geen stappen te ondernemen. De FOD Economie deelt om de drie maanden aan de energieleverancier mee welke klanten recht hebben op het sociaal tarief.

Als huurder van een appartement van een sociale huisvestingsmaatschappij (groep 3 hierboven) krijg je het sociaal tarief niet automatisch. Je moet hiervoor contact opnemen met de eigenaar of de beheerder van je appartementsgebouw.

Tijdelijke uitbreiding sociaal tarief tot 31 maart 2023 (groep 4)

Heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit? Dan heb je recht op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit tot 31 maart 2023.

Een verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds kun je krijgen als je een specifieke uitkering ontvangt (leefloon, inkomens vervangende tegemoetkoming, …) of als je inkomen valt onder een bepaald grensbedrag.

Er wordt rekening gehouden met het bruto belastbaar gezinsinkomen van het vorige jaar. Bij aanvragen in 2022 is dit dus met het inkomen van 2021. Dat moet lager zijn dan 20 292,59 euro, verhoogd met 3 756,71 euro per bijkomend gezinslid.

Denk je recht te hebben op verhoogde tegemoetkoming, maak dan een afspraak met je ziekenfonds. Als je de verhoogde tegemoetkoming krijgt, ontvang je een attest van je mutualiteit dat je kunt bezorgen aan je energieleverancier. Zo kan je leverancier het tijdelijk sociaal tarief voor gas en elektriciteit geven.

Dreigen er financiële problemen?

Heb je een te hoge voorschotfactuur? Neem contact op met je leverancier en vraag een realistische voorschotfactuur. Als dit te hoog blijft, betaal dan al een deel af. Niets betalen is geen goed idee.

Heb je een te hoge eindafrekening? Contacteer je leverancier en vraag een haalbaar afbetaalplan.

Als dit niet lukt en je de rekeningen niet kunt betalen, neem dan contact op met de dienst welzijn via welzijn@zwijndrecht.be of 0800 99 604.

Wat doet de Vlaamse en Federale Regering?

Basispakket energie

Bovenop de verwarmingscheque van 100 euro zal iedereen met een afgesloten of hernieuwd contract na 1 oktober 2021, in november en december een tegemoetkoming voor gas (135 euro per maand) en elektriciteit (61 euro per maand) krijgen. De tegemoetkomingen worden afgetrokken van de energiefacturen van november en december.

Het basispakket geldt niet voor wie al recht heeft op een sociaal tarief. Bij mensen met een hoog inkomen, wordt een deel van de tegemoetkoming teruggevorderd.

Geen verhoging huurprijzen voor bepaalde woningen

Sinds 1 oktober 2022 mogen de huurprijzen van de meest energieverslindende woningen niet verhoogd worden. Dit geldt voor één jaar. Enkel verhuurders van goed geïsoleerde woningen (met een EPC-label A+, A, B of C) mogen de huurprijs verhogen. Voor woningen met een EPC label D wordt de verhoging beperkt tot 50 %.

Huur je een woning en weet je niet goed of deze energiezuinig is, contacteer het woonloket@zwijndrecht.be of 0800 99 604.

BTW-verlaging en verhoging stookoliecheque

Naast de verlenging van de BTW-verlaging op elektriciteit en gas naar 6 % tot 31 maart 2023, wordt de stookoliecheque verhoogd naar 300 euro. De periode wordt ook verlengd tot eind maart 2023. Je kunt 1 keer een cheque aanvragen.

MijnVerbouwlening & MijnVerbouwPremie

Leen renteloos tot 60 000 euro om je woning energiezuiniger te maken. Ontdek alle voorwaarden op www.mijnverbouwlening.be.

Je kunt voor investeringen in energie-efficiëntie en woningkwaliteit de MijnVerbouwPremie aanvragen via www.mijnverbouwpremie.be.

Gepubliceerd op dinsdag 22 november 2022 10.17 u.