09/10 - Verlenging politiebesluit gouverneur over seizoensarbeid

In het nieuwe politiebesluit van de gouverneur van 9 oktober 2020 betreffende seizoenarbeiders wordt het actuele politiebesluit, dat op 30/09 afliep, verlengd tot en met 30 november.

alert-box-close-text

Info over de PFOS-verontreiniging 

Meer info over PFOS