Versoepeling van ophokplicht voor roofvogels

Vanaf 20 februari is er een versoepeling op de ophokplicht voor houders van roofvogels. Sinds 15 november moet pluimvee opgehokt worden of afgeschermd zijn met behulp van netten. Dit geldt ook indien je slechts enkele kippen houdt. Nu zijn er toch terug activiteiten met roofvogels mogelijk.

Versoepeling voor roofvogels

Het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) heeft in het kader van de bestrijding van vogelgriep versoepelingen op de ophokplicht uitgewerkt voor roofvogels. 

De volgende activiteiten met roofvogels in open lucht zijn vanaf 20 februari 2021 opnieuw toegestaan:
- het opleiden/trainen van roofvogels;
- het geven van demonstraties;
- het gebruiken van roofvogels voor de jacht op haarwild;
- het gebruiken van roofvogels bij het beheer van overlast door wilde dieren.

Nog steeds besmettingen door wilde vogels

In ons land is in de afgelopen weken een bijkomende besmetting bij wilde vogels ontdekt. Deze besmetting en ook de evolutie elders in Europa tonen aan dat het risico op besmetting van gehouden pluimvee nog steeds erg reëel is en de ophokverplichting nog steeds relevant is. Voederen en drenken van de dieren moet verplicht binnen gebeuren of op een manier zodat contact met wilde vogels onmogelijk is.

Meer info

www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/gevallenbijwildevogels.asp.

www.favv.be/consumenten/extra/vogelgriep/.

Gepubliceerd op dinsdag 23 februari 2021 9.40 u.
alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).