Verstocktstraat

Kan de afvalophaler niet tot aan je woning geraken, plaats je afvalcontainer dan bij de grens van de werken.

Wat?

Heraanleg van de Verstocktstraat.

We plannen wegen- en rioleringswerken.

De Verstocktstraat zal een toegang vormen tot het Binnenplein. We voorzien identieke beplanting die terugkomt in het parkgebied van het Binnengebied.

De straat blijft doodlopend voor autoverkeer, maar er komt een verbinding met het Binnenplein voor fietsers en voetgangers.

We kochten hiervoor een grondstrook aan van de hoekwoning Verstocktstraat - Heilig Geesthoek.

Waarom?

In de Verstocktstraat is een rioleringsprobleem, het afvalwater wordt in de gracht geloosd. Met de heraanleg van de straat leggen we een gescheiden rioleringsstelsel aan. Het afvalwater en regenwater voert dan afzonderlijk af.

Blijf op de hoogte tijdens de werken

Blijf op de hoogte via deze pagina.

Daarnaast zetten we ook andere kanalen in:

  • Bewonersbrieven: Bij de start van een nieuwe fase, bij een belangrijke wijziging in de planning of bij uitzonderlijke hinder. 
  • E-mail: We maken een e-mail groep. Tijdens de werken mag je geregeld een e-mail van ons verwachten met de huidige stand van zaken. Vul het het enquêteformulier communicatie in. Je vindt dit document onder 'bijlagen'.
  • Bericht door aannemer: Als er dringende informatie is steekt de aannemer een brief in je brievenbus of belt hij aan je deur.

Riolering en afkoppeling

De wetgeving (VLAREM) verplicht inwoners om het vuile afvalwater en het regenwater gescheiden aan te leveren aan de riolering in uw straat. Dit heet afkoppeling.

Hierin wordt volgend onderscheid gemaakt:

  • Je bezit een gesloten bebouwing zonder voortuin: je hebt geen verplichtingen.
  • Je bezit een gesloten bebouwing met voortuin: je moet regenwater en vuil water van de voorste dakhelft scheiden.
  • Je bezit een halfopen- of open bebouwing: je moet regenwater en vuil water scheiden.

Je bent nooit verplicht werken uit te voeren in je woning.

Heb je een vraag over een afkoppeling?

Maak een afspraak met Paul Somers via afkoppelingen@zwijndrecht.be.

Wij ontvangen graag informatie ter voorbereiding van je afkoppelingswerken. Vul hiervoor het enquêteformulier in die je onder bijlagen vindt.

Wanneer?

Volgens de huidige planning starten de werken begin 2024. De werken duren 4 maanden.