Verwaarlozing en belasting

In Vlaanderen verkeren heel wat woningen en gebouwen in slechte staat. Om te voorkomen dat dergelijke woningen en gebouwen verloren zouden gaan voor de woningmarkt, houdt de gemeente Zwijndrecht een inventaris bij van de verwaarloosde panden op haar grondgebied.

De verwaarlozing van een pand wordt vastgesteld aan de hand van een technisch verslag. Op basis van de gebreken die worden vastgesteld, geeft Zwijndrecht het pand een bepaald aantal strafpunten. Zodra het pand 12 strafpunten of meer heeft, wordt het als verwaarloosd beschouwd. Deze vaststellingen worden geformaliseerd in een administratieve akte. 

De houders van het zakelijk recht hebben een maand tijd om beroep aan te tekenen tegen de opname in de inventaris. Als een pand als verwaarloosd wordt geïnventariseerd en als de verwaarlozing 12 maanden aanhoudt, zullen de houders van het zakelijk recht van het pand een jaarlijks verhoogde heffing moeten betalen tot het pand weer uit de inventaris is geschrapt.

De panden die op de inventaris staan, komen in aanmerking voor het recht van voorkoop.

Om een gebouw uit de inventaris te laten schrappen, moet de eigenaar zelf een verzoek tot schrapping richten aan de inventarisbeheerder (gemeente Zwijndrecht). Hij moet dan kunnen bewijzen dat de gebreken aan het pand zijn weggewerkt. 

Reglement

Je kan het belastingreglement verwaarloosde woningen en gebouwen hier downloaden.