Verwarm je met hout? Hou rekening met deze aandachtspunten

Nu de energieprijzen hoog zijn, steken mensen opnieuw meer houtkachels aan om hun woning te verwarmen. Als je verwarmt met hout, hou er dan rekening mee dat stoken met hout een keerzijde heeft. De rook is ongezond en zorgt soms voor hinder in de buurt. Hou rekening met deze tips en beperk de hinder.
  • De rook van een houtkachel is ongezond, en kan leiden tot hinderklachten in de omgeving. In de rook zit veel fijn stof en dioxines die een effect hebben op de gezondheid. waarvan geweten is dat ze een effect op de gezondheid hebben.
  • Je mag enkel onbehandelde, zuivere houtbrandstoffen gebruiken. Hout met ‘iets erbij’ zoals vernis of verf of chemisch behandelde materialen zoals spaanplaten mogen niet verbrand worden.
  • Droog hout geeft veel minder rookvorming; dat is goed zowel voor je eigen woning, als voor de omwonenden.
  • Om schoorsteenbranden te vermijden, laat je best jaarlijks de schoorsteen reinigen door een vakman.

 Alle tips en info over het verwarmen van de woning met hout vind je via de webpagina van de Vlaamse Milieumaatschappij “Hout het Gezond”

https://www.vmm.be/lucht/lokaal/hout-het-gezond

Gepubliceerd op vrijdag 23 december 2022 9.25 u.