Voetpadwaarborg

Bij elke verbouwing of nieuwbouw vraagt de gemeente je een voetpadwaarborg te betalen.
Dit bedrag is een waarborg voor eventuele beschadigingen aan het openbaar domein als gevolg van de werken.

Voor wie ?

Voor iedereen die op het grondgebied van Zwijndrecht een bouwvergunning aanvraagt voor verbouwingswerken of voor een nieuwbouw.

Hoe aanvragen ?

Na de toekenning van je bouwvergunning ontvang je met de post

  • Een formulier met een plaatsbeschrijving van de openbare infrastructuur (voetpad, oprit, fietspad, verlichtingspalen...) die aan je perceel gelegen is. Dit formulier vermeldt ook de berekening van je waarborg.
  • Een overschrijvingsformulier met de betalingsmodaliteiten.

Kostprijs

Het bedrag van de voetpadwaarborg is afhankelijk van de oppervlakte van het voetpad (en eventueel het fietspad en/of de oprit) en van de gebruikte materialen.

Afhandeling

Bezorg na beëindiging van de werken┬áhet formulier Einde der werken aan de gemeente:

Gemeente Zwijndrecht
Binnenplein 1
2070 Zwijndrecht

of uitvoering@zwijndrecht.be

De technische dienst doet vervolgens een plaatsbezoek. Als er geen beschadigingen zijn, betaalt de gemeente je borg automatisch en integraal terug. De kosten voor eventuele herstellingen worden van de borg afgehouden. Hiervoor geldt het gemeentelijk retributiereglement voor de uitvoering van werken voor derden.

Uitzonderingen

Indien er voor je woning geen voetpad en/of oprit aanwezig is dien je uiteraard geen voetpadwaarborg te betalen.