Vogelgriep in het land: ophokplicht voor pluimvee

Heb jij thuis kippen, eenden, ganzen of andere vogels? Er is in ons land vogelgriep vastgesteld bij wilde vogels. Scherm dus je pluimvee af zodat ze niet in contact kunnen komen met vogels die het vogelgriepvirus verspreiden;

Scherm je pluimvee af

Alle pluimvee zoals kippen, duiven of siervogels moet je vanaf morgen verplicht ophokken of afschermen met een net. De mazen van het gaas of het net mogen ten hoogste 10 cm groot zijn, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is niet verplicht, maar wordt toch aangeraden.
 
Zo kunnen ze niet in contact kunnen komen met wilde vogels die het vogelgriepvirus verspreiden. Ook alle verzamelingen (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) van pluimvee en vogels zijn verboden, zowel voor professionele bedrijven als particuliere houders.
Deze verplichtingen zijn opgelegd door het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen).

Vogels voederen en drenken

Daarnaast moet je al je vogels binnen voederen en het drenken of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is. Je mag daarbij geen oppervlaktewater of water dat toegankelijk is voor wilde vogels als drinkwater geven.

Drie tips van het FAVV

Om te voorkomen dat uw dierbare kippen en andere vogels besmet raken, raadt het FAVV u deze drie tips aan
 

Meer info

http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/

Gepubliceerd op woensdag 24 november 2021 10 u.