Volg de gezamenlijke algemene commissie over de vergelijking tussen Zwijndrecht, Kruibeke en Beveren

Op dinsdag 13 juni wordt de vergelijking in een rapport voorgelegd aan de gemeenteraden van Zwijndrecht, Kruibeke en Beveren tijdens een algemene commissie. De commissie gaat door in het gemeentehuis van Beveren om 19.30 u. Kom naar de commissie of volg online.

De drie buurgemeenten Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht namen in de gemeenteraden van eind oktober 2022 de principiële beslissing om een gemeentefusie te onderzoeken. Een eerste belangrijke stap in het kader van dit onderzoek is een oplijsting van de gelijkenissen en de verschillen tussen de drie lokale besturen. De gemeenteraden van de 3 gemeenten nemen op dinsdag 13 juni kennis van dit rapport tijdens een algemene commissie

Tussen februari en mei van dit jaar gingen de medewerkers van de drie besturen onder leiding van de externe transitiemanager (MONDEA) aan de slag om gelijkenissen en verschillen tussen de 3 lokale besturen op te lijsten. 

Ze deden dit onder meer in overlegmomenten binnen specifieke thema’s als leefomgeving, dienstverlening, vrije tijd, interne zaken, openbaar domein, Sociaal Huis en onderwijs en kinderopvang. Naast de inhoudelijke thema’s werd ook gewerkt rond meer overkoepelende thema’s zoals dienstverlening, HR, financiën, ICT en de samenwerkingsverbanden. Telkens werden de medewerkers van elk thema mee betrokken. 

Men bracht in kaart waar de gelijkenissen en verschillen tussen de drie besturen zitten. 

De transitiemanager vergeleek ondertussen de drie gemeenten op basis van een aantal kerncijfers (bv. bevolkingsdichtheid, aantal werklozen, mensen in kansarmoede...).? 

Waar staan we nu?

Dit rapport wordt op 13 juni voorgesteld aan de drie gemeenteraden samen in een gemeenschappelijke commissie. Deze vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Beveren en start om 19.30 uur.

Volg de commissie

Je kan de commissie live bijwonen of online volgen via beveren.notubiz.be. Het rapport zelf kun je op woensdag 14 juni lezen op de pagina van de volksraadpleging.

je kunt de opname ook nog nadien bekijken.

Verdere stappen ? 

Een belangrijke stap in de aanloop van een definitieve beslissing is de volksraadpleging in Zwijndrecht op 17 september 2023.  

De drie gemeenteraden nemen uiterlijk voor 31 december 2023 een definitieve beslissing over een mogelijke fusie.

Gepubliceerd op maandag 12 juni 2023 11 u.