Voor- en naschoolse opvang Kobbe en Kozze (3 - 12 jaar)

Kobbe en Kozze voorzien pedagogische opvang voor en na de schooluren met professionele begeleiders. Het is een deel van de vrije tijd van de kinderen waarin er aandacht is voor de huiselijke sfeer met vrij en geleid spel. De buitenschoolse opvang is een belangrijke aanvulling op het thuismilieu. Essentiële vaardigheden zoals vriendjes maken, samenspelen, conflicten oplossen, experimenteren met solidariteit en verdraagzaamheid, komen ruim aan bod.

De opvang is open van 7 u. tot schooltijd en van einde schooltijd tot 18.30 u.

Ook de kleuter- en lagere scholen in Zwijndrecht bieden opvang aan voor en na schooltijd. Je informeert best bij de scholen zelf. 

Voor wie ?

De voor- en naschoolse opvang is er voor alle kinderen die in Zwijndrecht naar school gaan. Tijdens het schooljaar is Kobbe er voor alle kinderen van Sint-Martinus. Kozze is er voor alle kinderen van De Krinkel en Het Laar.

Woon je in Zwijndrecht, maar ga je naar een andere gemeente naar school, dan kunnen we enkel voor- en naschoolse opvang voorzien als er ook busvervoer voorzien wordt van en naar de school.

Dit kan enkel in overleg met de coördinator zodat de breng- en haalmomenten overeenstemmen met onze werking.

Hoe aanvragen ?

Voor je eerste opvangdag stuur je een mail (kinderopvang@zwijndrecht.be) of bel je naar
0800 99 604.

Ken je Kobbe of Kozze niet, vraag dan een afspraak met de knop bovenaan deze pagina. Deze afspraak vindt plaats in Kobbe of Kozze, afhankelijk van de school waar je kind naartoe gaat. Tijdens deze afspraak maak je kennis met onze werking, de regels en afspraken, het gebouw. We maken dan ook tijd om samen de nodige documenten in te vullen.

Ken je Kobbe of Kozze wel (broertjes of zusjes) en wil je een nieuw kind registreren? Dan stuur je een mail naar kinderopvang@zwijndrecht.be of bel je naar het klantencontactcenter op 0800 99 604 . Dan sturen we je de nodige documenten per mail door.

Kostprijs

0,88 euro per begonnen half uur

Toegestane korting:

  • 25 % voor kinderen van eenzelfde gezin die op hetzelfde moment ingeschreven zijn en opgevangen worden (eventueel aangevuld met het sociaal tarief).
  • 50 % (sociaal tarief) voor mensen die 
    • beschikken over het recht op verhoogde tegemoetkoming in het kader van de verplichte verzekering van geneeskundige verzorging en uitkeringen (OMNIO-statuut, WIGW-statuut of bestaansminimumtrekker). Je dient dit statuut aan te vragen bij je eigen ziekenfonds.
    • opgevolgd worden door een erkende schuldbemiddelaar. 
    • een Z-pas bezitten (leefloon, schuldbemiddeling of budgetbegeleiding van het OCMW of verhoogde tegemoetkoming van ziekenfonds).

Maandelijks krijg je een overzicht van de prestaties via een factuur.

Je krijgt jaarlijks een fiscaal attest met het totaalbedrag aan opvang van het voorbije jaar.

Meer info

Kobbe
Seefhoeklaan 1
2070 Zwijndrecht

Kozze
Laarstraat 64
2070 Zwijndrecht