Bekendmaking: Voordracht leden bijzonder comité voor de sociale dienst

De algemeen directeur maakt bekend dat de zetelverdeling in het bijzonder comité voor de sociale dienst van het OCMW Zwijndrecht, met toepassing van het eerste en tweede lid van artikel 91 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, als volgt is:

CD&V 1 zetel
Groen 2 zetels
N-VA 3 zetels
sp.a 1 zetel
Vlaams Belang 1 zetel

In de wetgeving bestaat ook de mogelijkheid dat meerdere lijsten ervoor kiezen om zich met elkaar te verbinden voor het bepalen van het aantal zetels.

De procedure voor de verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst is geregeld in artikel 92 en 93 van het decreet lokaal bestuur. 

De verkozenen van een lijst kunnen kandidaten voordragen door een voordrachtakte schriftelijk in tweevoud in te dienen bij de algemeen directeur tot ten laatste 8 dagen vóór de installatievergadering van 3 januari 2019 (zijnde woensdag 26 december 2018). 

Dit werd bekendgemaakt op de website 13 november 2018 overeenkomstig artikel 91 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Ilse Weynants

algemeen directeur

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken