Voorontwerpfase polyvalente zaal - zicht vanuit noordelijke zijbeuk naar zuidelijk transept