Vragenlijst vrije tijd kinderen

De vorige Vlaamse Regering keurde in 2018 een nieuw decreet goed. Het doel is de vrije tijd van kinderen te verbeteren door een nauwere samenwerking tussen Kobbe en Kozze, verenigingen (sport- en cultuurverenigingen) en scholen te stimuleren. Men wil alle kinderen de kans geven om hun vrije tijd in te vullen zoals hij/zij dit wil, zonder praktische obstakels. Enkel dan kan elk kind zijn talenten ontdekken en ontwikkelen.

Een eerste belangrijke stap om de vrije tijd te kunnen verbeteren is de mening te kennen van de kinderen én ouders. Wat doet je kind na schooltijd? Wat wil je kind doen, maar kan het niet?

Ben je een ouder van een kind tussen 2,5 en 12 jaar? Geef dan je mening aan de hand van deze vragenlijst.


Vragenlijst voor ouders met kinderen tussen 2,5 en 12 jaar

Maakt je kind gebruik van Kobbe en Kozze? Ook daarover willen we je mening weten. Waarover ben je tevreden? Wat kan beter? Wat kan anders?

 
Vragenlijst tevredenheid Kobbe en Kozze