Waterpeil gestegen - Gedeeltelijke opheffing captatieverbod

Door de neerslag van afgelopen weken is het waterpeil in een aantal onbevaarbare waterlopen gestegen, tot boven het vooropgestelde drempelpeil. Door de verspreide neerslag is de stijging niet overal in de provincie hetzelfde, waardoor het geldende captatieverbod in een aantal stroomgebieden blijft.

Gedeeltelijke opheffing captatieverbod op onbevaarbare waterlopen

Vanaf 17 juli 2020 word het captatieverbod op onbevaarbare waterlopen binnen de provincie Antwerpen aangepast.

Op basis van peil- en debietmetingen, uitgevoerd door de provincie Antwerpen en de Vlaamse milieumaatschappij (VMM), blijkt dat de waterpeilen in de afgelopen 6 weken in een aantal stroomgebieden zijn gestegen tot boven de vooropgestelde drempelpeilen.

De neerslag van afgelopen weken was echter niet gelijk verdeeld over de provincie Antwerpen, en bij uitbreiding over Vlaanderen. Voor bepaalde stroomgebieden kan het geldende captatieverbod worden opgeheven maar het captatieverbod blijft behouden voor stroomgebieden waar het waterpeil onvoldoende is hersteld of waar zich ecologisch zeer kwetsbare waterlopen in bevinden.

Algemeen watersysteem beperkt hersteld

Door de gedeeltelijke opheffing van het captatieverbod kunnen sectoren die afhankelijk zijn van oppervlaktewater uit de betrokken stroomgebieden opnieuw beperkt water onttrekken. De gouverneur benadrukt dat het algemene watersysteem slechts beperkt is hersteld en dat overdreven captaties de waterpeilen snel onder druk kunnen zetten. Zodra het vooropgestelde drempelpeil opnieuw wordt bereikt kan het captatieverbod terug worden ingevoerd. 

De stand van zaken van de captatieverboden en een interactieve kaart kun je raadplegen via www.cathyberx.be, www.provincieantwerpen.be/waterlopen of de twitteraccount van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid.

Op dit moment is het captatieverbod niet van toepassing op onze gemeente. Blijf ondertussen wel zeer spaarzaam met water, het is een kostbaar en schaars goed geworden. 

Gepubliceerd op vrijdag 17 juli 2020 11.10 u.