We zoeken een consulent om burgers te ondersteunen bij PFAS-bodemsanering

We willen bewoners en eigenaars van grond die gesaneerd moet worden door de PFOS-vervuiling intensief en langdurig ondersteunen. Daarom zijn we op zoek naar een consulent die werkt als uniek contactpunt en klankbord voor grondeigenaars binnen de saneringszone in Zwijndrecht. Iets voor jou?

Profiel

We zoeken kandidaten die de technische materie beheersen van beschrijvend bodemonderzoek (BBO) en het bodemsaneringsproject (BSP) en dat op een begrijpelijke manier kunnen uitleggen aan burgers.

De consulent zal namelijk burgers individueel ondersteunen bij de opmaak van een overeenkomst met saneringsplichtige 3M Belgium en werkt tegelijkertijd nauw samen met het gemeentebestuur.

Geen alledaagse vacature

De consulent werkt in opdracht van de gemeente maar maakt geen deel uit van het gemeentepersoneel.

Het is 3M Belgium dat instaat voor de vergoeding van de consulent en het administratief ondersteunend team.

De termijn voor deze opdracht wordt geschat op 4 à 5 jaar, in elk geval totdat alle fases van het bodemsaneringsproject in de gemeente zijn afgerond.

Bekijk de vacature

Contacteer ons

via milieu@zwijndrecht.be of 03 250 48 87.

Gepubliceerd op dinsdag 9 augustus 2022 8.44 u.