Wegen, voet- en fietspaden

In Zwijndrecht zijn de meeste wegen gemeentewegen. Het onderhoud en de herstelling van die wegen en de aanliggende fiets- of voetpaden is onze verantwoordelijkheid. Er zijn echter ook een aantal gewestwegen. Die vallen onder de bevoegdheid van het Vlaams Agentschap Wegen & Verkeer (AWV).

Stel je schade vast aan of een probleem met het wegdek, een voetpad of fietspad, dan kun je dit altijd melden. Dit kan een put zijn, losliggende tegels, een probleem met een riooldeksel, ... Wij onderzoeken jouw melding en gaan na of onze Technische dienst wegen het probleem zelf kan oplossen of het moet doorgeven aan een bevoegde externe dienst.

Meld het hier