Aanvraag wegwijzers bedrijven en horeca

Voor wie ?

Alle firma's die gelegen zijn in één van de drie bedrijvenzones (Baarbeek - Borgerweert - Westpoort) kunnen een aanvraag indienen tot het plaatsen van bewegwijzering.

Voorwaarden

De bewegwijzering moet aan volgende voorschriften voldoen:

Verkeersbord F34a:

Verkeersborden type 250
Maximum hoogte: 15 cm
Maximum breedte: 120 cm

Op de borden mag enkel de firmanaam voorkomen en enkel een symbool dat voorzien is in de wetgeving. Andere logo's, symbolen of kleuren zijn niet toegestaan.

Hoe aanvragen ?

U dient uw aanvraag schriftelijk in bij het college, Binnenplein 1 te 2070 Zwijndrecht of via email: mobiliteit@zwijndrecht.be.

Kostprijs

U kan dit bord bestellen bij bv. één van volgende firma’s:

Wanneer u het bewegwijzeringsbord in uw bezit heeft, dient u dit, samen met de bevestigingsbeugels, af te leveren bij de technische dienst, Laarstraat 90, voor de plaatsing ervan.

Afhandeling

Uw aanvraag wordt onderzocht door de gemeentelijke Verkeerscel en het advies van deze cel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college.

Hierna wordt u schriftelijk of per email op de hoogte gebracht van de beslissing.