Werken Burchtse Scheibeek in zicht

Provincie Antwerpen start binnenkort met de werken aan de Burchtse Scheibeek in Zwijndrecht. Er wordt een volledig nieuwe bedding gegraven die verder ligt van de spoorweg. Op de oude bedding wordt een stukje van de Fietsostrade F4 (Antwerpen-Gent) gelegd.

De Burchtse Scheibeek loopt langs de spoorweg door een bedding van betonnen profielen en dan ook nog eens in tegenhelling. Dat veroorzaakt wateroverlast en staat een natuurlijke ontwikkeling van de beek in de weg. Bovendien komt de beek meer dan een meter te hoog uit aan de monding in de Laakbeek.

Provincie Antwerpen (beheerder van deze waterloop) graaft een volledig nieuwe bedding die meteen wat verder van de spoorweg af komt te liggen.Zo wordt het watersysteem hersteld en krijgt de beek de kans om zich ecologisch te ontplooien en wordt vismigratie weer mogelijk.

De oude bedding wordt gedempt en er wordt eenn stuk aan van de geplande fietsostrade F4 (Antwerpen-Gent).

De herinrichting maakt de omgeving beter bestand tegen droogte. Daarom krijgt het project financiële steun van Europa via het subsidieprogramma Vlaamse Veerkracht (VV024) – Blue Deal.

Lees hier meer info

Gepubliceerd op vrijdag 30 juni 2023 8.38 u.