Werken in de Dorpstraat tussen Kerk- en Kloosterstraat

Op maandag 16 november zijn er werken gestart aan de nutsleidingen in de Dorpstraat. De werf bevindt zich tussen de Kerkstraat en het kruispunt met de Kloosterstraat. Omleiding voor verkeer komende van Linkeroever en De Lijn is voorzien via de Kloosterstraat.

Omleiding via de Kloosterstraat

Om de werken vlot en veilig te kunnen laten verlopen dient er een rijrichting om te rijden. Voertuigen komende van Antwerpen rijden om via de Antwerpsesteenweg en de Kloosterstraat. Hiervoor wordt in het begin van de Kloosterstraat een parkeerverbod ingevoerd

Tijdelijke halte De Lijn aan WZC Craeyenhof

De bussen van de Lijn worden eveneens omgeleid en wel in beide richtingen. De halte aan de kerk van Burcht wordt niet bediend. De Lijn voorziet de nodige info aan de haltes, er wordt een tijdelijke halte voorzien in de Kloosterstraat.

De Zwijndrecht bus wordt hierdoor niet gehinderd, deze zal de gewone haltes blijven bedienen.

Einde voorlopig voorzien op 2 december

De werken zullen afhankelijk van weersomstandigheden en andere onvoorziene gevallen zo’n twee weken duren. Het einde van de werken is voorlopig voorzien op woensdag 2 december.

Deze werken werden wegens allerlei redenen buiten onze wil om niet eerder aangekondigd. We verontschuldigen ons voor het ongemak.

Gepubliceerd op dinsdag 17 november 2020 13.43 u.